Przychodnia Lekarska
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 18.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 7.30

Menu

Oferta pracy

Oferta pracy

1. Podejmiemy współpracę z lekarzami w ramach POZ. Forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna.

2. Podejmiemy współpracę z pielęgniarkami w ramach długoterminowej opieki domowej. Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w NOVA -”4” Sp. z o.o.

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NOVA – „4” Sp. z o.o.”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: plac Michała Wolskiego 4, 41-902 Bytom lub telefonując pod numer: 32 281-47-10.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 3 lat dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Następny wpis Poprzedni wpis