Przychodnia Lekarska
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

Menu

Nocna i świąteczna
Opieka zdrowotna

Zasady korzystania ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Najbliższe placówki:

OPIEKA WYJAZDOWA  (DOROŚLI)

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom,

budynek nr 4, I piętro, wejście od strony ulicy Żeromskiego 7, tel. 32 396 33 44

W celu skorzystania z opieki wyjazdowej należy zgłosić konieczność zlecenia świadczenia zdrowotnego telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

DLA OSÓB POWYŻEJ 18 R.Ż.  (DOROŚLI)

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, tel. 32 396 44 30, 607 504 218

 

DLA OSÓB PONIŻEJ 18 R.Ż.  (DZIECI)

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. 32 786 15 73, 32 786 15 75

Porady lekarskie udzielane telefonicznie pod nr tel. 32 786 14 76

blok nr 6, parter , wejście od strony ulicy Batorego 15 (przez bramę główną)

Powrót na górę