Przychodnia Lekarska
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

Menu

Poradnie i gabinety

Klauzula informacyjna dotycząca Pacjentów NOVA – „4” Sp. z o.o.

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NOVA – „4” Sp. z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: plac Michała Wolskiego 4, 41-902 Bytom lub telefonując pod numer: 32 281-47-10.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom – podwykonawcom usług medycznych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych

Przychodnia Lekarska NOVA – „4” świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ i odpłatnie.

Ginekologia

Poradania Ginekologiczno-Położnicza

Przychodnia lekarska NOVA – „4” świadczy specjalistyczne usługi medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa.

Porady odpłatne.

Zapisy w rejestracji.

Pielęgniarka rodzinna – NFZ

Gabinet Pielęgniarki Rodzinnej

Świadczenia obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem w zakresie:

  • świadczeń profilaktycznych,
  • świadczeń leczniczych, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta,
  • świadczeń diagnostycznych, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza w sytuacji, gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta,
  • świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
Położna rodzinna – NFZ

Gabinet Położnej Rodzinnej

Świadczenia obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad kobietą i dzieckiem, w tym:

  • edukacja w zakresie planowania rodziny,
  • opieka w okresie ciąży porodu i połogu,
  • opieka w chorobach ginekologicznych i chorobach onkologiczno-ginekologicznych,
  • wykonywanie zabiegów na podstawie zleceń lekarskich w gabinecie położnej i w domu pacjenta.

Galeria
Zdjęć

Powrót na górę


Warning: Attempt to read property "queue" on null in /home/platne/serwer18707/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/platne/serwer18707/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841